Modele inicjowania centrów logistycznych

11 Centra Logistyczne w Europie wirtualne Centrum Logistyczne właściciel (zarządca) internetowej platformy komunikacyjnej je terminala przeładunkowego internetowa Platforma komunikacyjna (Rynek Usług logistycznych System brokerski) klient Niezależny opérateur logistyczny Rys. 8. Centrum Logistyczne modèle wirtualny Źródło: opracowanie własne MODELE la realizacji centrów logistycznych Podobnie Jak w oynatıcı inicjowania budowy centrów logistycznych, realizacja inwestycji Może się odbywać według diffĂŠrents modeli realizacyjnych. Opisane w Niniejszym artykule MODELE realizacyjne zostały sformułowane na podstawie analiz funkcjonujących centrów logistycznych i syntezy ich wyników oraz zebranych przez autora doświadczeń żadnych konsorcjów realizacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że Okres la realizacji obejmuje Dwie Fazy: Planowania i rzeczywistej budowy Centrum logistycznego. Warte naśladowania przykłady z zagranicy wskazują na konieczność wykorzystania Fazy Planowania ne rozwiązania problemów własnościowych i prawnych gruntów (odpowiednie zapisy w planie miejscowym umożliwiające budowę Centrum logistycznego je blokujące inne zamierzenia inwestycyjne) oraz ich uzbrojenia w podstawową infrastrukturę. Faza budowy obejmuje natomiast Inwestycje własne użytkowników, które są realizowane przez nich lub współpracujących z Nimi deweloperów. 219 Konferencja Pharma Institute Dystrybucja bezpośrednia PRODUKTÓW LECZNICZYCH Warszawa, 24-25 czerwca 2009 plan prezentacji MODELE dystrybucji PRODUKTÓW LECZNICZYCH wybór commercialA logistycznego obszary dystrybucji 4 OD 1993 Roku Wsparcie budowy centrów logistycznych przybrało Charakter zorganizowany. W tymże Roku powstała Spółka Rozwoju i Eksploatacji Centrów Logistycznych (Deutsche GVZ Gesellschaft mbH DGG) z siedzibą w Bremie, koordynująca dalszy rozwla centrów logistycznych w niemczech. DGG statut Posiada Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. OD 1998 Roku jest obsługiwana przez Instytut transportu morskiego i logistyki w bremie i lub Consulting GmbH w dreźnie, co zapewniło DGG dotarcie sais-comment je pozwoliło zminimalizować sytuacji personelu administracyjnego.

Ne 2002 Roku do DGG przystąpiły 22 Niemieckie Centra Logistyczne. W 2003 Roku Liczba ta wzrosła do 33. OD 1999 Roku Deutsche GVZ Gesellschaft mbH jest członkiem Europlatforms (Europejskiego Stowarzyszenia centrów logistycznych). Doświadczenia włoskie Centra Logistyczne powstawały nous Włoszech już w latach siedemdziesiątych ubiegłego Stulecia. Inwestycje miały Charakter indywidualny, ALE o ich powodzeniu zadecydował Udział sektora publicznego, qui nie tylko aktywnie angażował się w poszczególne realizacje, un często był także ich inicjatorem. Aktywna postawa sektora publicznego polegała na aktywizacji gospodarczej wybranych rejonów, a Następnie na tworzeniu konsorcjów inicjujących budowę centrów logistycznych i udziału w spółkach realizujących Inwestycje. W połowie lat osiemdziesiątych działalność ta została wsparta przez Rząd, qui sformułował swoje oczekiwania w przyjętej polityce Transportowej i skoordynował wszystkie działania, co znalazło wyraz w Głównym planie transportu (plan général de transport GTP), sformułowanym po raz Pierwszy w 1986 Roku. W części dotyczącej centrów logistycznych Główny plan transportu określił DWA poziomy Sieci centrów logistycznych: Pierwszy, wskazujący Osiem głównych włoskich centrów logistycznych w Użyto lokalizacjach (Rys. 3): Turyn orbassamo, mediolan, Werona Padwa, Bolonia, Nola Marianise, Genua, Parme Fontevivo, Livourne; Drugi, wskazujący lokalizację 10 do 15 centrów logistycznych o znaczeniu lokalnym.